Stadsmuseum Pixlad vattenspegel - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.21
kl. 17.30

Arrangör

Stockholms Arkitektförening

Stadsmuseet är fyllt med och utgör självt kulturhistoria. Byggnaden uppfördes på 1680-talet. Arkitekterna var både Tessin den äldre och den yngre.  I 75 år har den nu varit säte för Stadsmuseet. I samband med en omfattande renovering, som inom kort avslutas, har Stockholm konst och konstnären och formgivaren Katja Pettersson gestaltat entrégården och säkrat utrymme för dess viktiga funktioner. Husfasaden, den öppna gårdsytan och portalen mot Götgatan utgör förutsättningar för de rörelsemönster som uppstår på denna viktiga plats i Stockholms hjärta. Huvuduppgiften var att skapa ett uterum med en öppen scen som bjuder in till och fungerar för varierande kulturaktiviteter medan det samtidigt synliggör museientrén.

Gestaltningen har skapats i ett nära samarbete mellan konstprojektledaren Päivi Ernkvist och konstnären Katja Pettersson. I en gemensam föreläsning berättar de om sina roller, tidsaspekter, lösningar och utmaningar under den komplexa arbetsprocessen. Uppdragets tyngdpunkt har legat på att bevara och förnya, att värna om de historiska lagren och att skapa något nytt. Ett helhetsgrepp om huset, dess entréer och själva innergården har tagits genom en ny plattsättning av stengolvet, ny belysning och nya ledstråk. Målet var att skapa ett flexibelt torg, där det förflutna och nuet möts och där kreativa aktiviteter välkomnas.

Katja Pettersson, är utbildad på Konstfack. Hon är en av grundarna av designgruppen Front, där hon medverkade i projekt som bl.a. representeras i samlingarna på MoMA i New York. Pettersson är lektor på Konstfack och hon är verksam som självständig kreatör. Hon har gjort ett antal separatutställningar. 2018 blev hon invald i Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Päivi Ernkvist är keramiker, utbildad på Konstfack. Hon har skapat en rad offentliga verk, bland annat den keramiska gestaltningen av Sätra tunnelbanestation och haft många separatutställningar. Utöver sin egen konstnärliga verksamhet har Ernkvist många års arbetserfarenhet med konst i offentlig miljö i rollen som projektledare för Statens konstråd och nu på Stockholm konst.

Tid 17:30. Föreläsningen börjar kl.18.00
Plats Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.
Arrangör Stockholms Arkitektförening genom Gabriella Gustafson och Marcia Harvey Isaksson