Stadsarkitektdagen 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.10.12
kl. 08.00 - 19.00

Plats

ArkDes

Det är nu det händer – ny politik och Riksarkitekt. Hur stödjer det arkitekternas dagliga arbete som projekterande, beställare samt i kommunal eller statlig tjänst? På årets stadsarkitektdag samtalar staten, domstolen, kommunerna och praktiserande arkitekter om hur arkitekturen tar och får ta plats.

Medverkande talare/samtalsledare: Riksarkitekten (om hen är på plats?) och Anders Sjelvgren (Boverket), Margareta Wilhelmsson (Sveriges Arkitekter), Linda Kummel (ArkDes), Rasmus Waern, (Wingårdhs) Tommy Åsberg (MÖD), Erik Pelling (politiker, Uppsala), Johanna Wiklander (stadsarkitekt, Linköping), Anna Modin (Malmö stad), Josefina Nordmark (Nordmark & Nordmark, Luleå) och Johannes Norlander (Johannes Norlander Arkitektur AB).

Dagen avslutas med mingel och visning av Arkdes utställningar.

Till programmet