Stadsarkitektdagen 2017 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.10.06
kl. 09.30 - 16.30

Reformering av PBL – vad händer med livsmiljön?

Alla politiska partier verkar vara ense om att den hållbara framtiden ska byggas med färre plan- och byggregler. Men varför har reglerna tillkommit? Blir det bra livsmiljöer och rättssäkert utan detaljplaner? Kommer marknaden att bygga jämlika och klimatsäkra städer? På Stadsarkitektdagen 2017 diskuteras frågan vem som ska ta ansvar för helheten när politiken vill förenkla och den offentliga sidan får allt sämre möjligheter att påverka utvecklingen.

I programmet deltar Örjan Wikforss (KTH), Bertil Malmström (BTH), Carl-Henrik Barnekow (Norconsult), Anna Sander (Kommittén för modernare byggregler), Anders Sjelvgren (Boverket), Harriet Wistemar (Skellefteå kommun) och Helena Tallius Myhrman (Gävle kommun). Moderator: Carina Tenngart Ivarsson.

Tid: 6 oktober, 9:30–16:30
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Här hittar du program för nedladdning Program-STARK-dagen-2017 och du anmäler här