Seminarium: Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet - vad händer? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.04.23
kl. 14.30 - 17.00

Fortsatt nedgång eller stabilisering? Samtidigt bostadsbrist och bostadsöverskott? Vad leder kredit-åtstramningar och nya amorteringskrav till? Vad händer när en darrig marknad tillförs stora volymer nya bostäder 2018? Ras i byggandet 2019? Vilka kan bygga hyresrätter med rimliga hyror? Går det längre att bilda mindre bostadsrättsföreningar? Lägre markpriser? Återlämnade markanvisningar? Finns politisk vilja och förmåga? Frågorna är många. Och svaren? Lyssna till och kom och diskutera med Lennart Weiss, Ola Andersson och Anna Broman på Sveriges Arkitekters och Föreningen Byggande Arkitekters kortseminarium om bostadsmarknaden och bostadsbyggandet.

Seminariet är kostnadsfritt men platserna är begränsade, först till kvarn!

Anmäl dig här

Medverkande
Lennart Weiss, kommersiell direktör i Veidekke, är en av landets mest engagerade och kunniga bostadspolitiska debattörer. Lennart Weiss är initiativtagare till den bostadspolitiska sajten www.bostadspolitik.se och är ordförande i socialdemokra-ternas arbetsgrupp för en ny social bostadspolitik

Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA, Andersson- Arfwedson Arkitekter AB, välkänd debattör i bostads- och samhällsbyggnadsfrågor. Han har skrivit om miljonprogrammet, bostadsbrist, markpolitik och bostadssociala frågor. Han utkom 2012 med boken Vykort från Utopia – maktens Stockholm och medborgarnas stad.

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier och talesperson i bostadspolitiska frågor. Anna Broman är nationalekonom och statistiker och har en bakgrund som förbundssekreterare i Liberala Ungdomsförbundet

Föreningen Byggande Arkitekter består av 35 arkitektföretag som bedriver egen projektutveckling och tar byggherreroll. Föreningens medlemsföretag har byggt, håller på att bygga eller har markanvisning för väl över 2 000 bostäder.