Seminariestafetten 2018 - 30 tankar om tid - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Nils-Olof Sjöden

Samtalet om tiden – ett av landskapsarkitektens viktigaste verktyg. Vi har samlat föreläsare som Martin Rein Kano (Topotek), Anna Krook (White), Monika Gora (Gora Landskapsarkitektur) och Bengt Isling (Nyréns) för att ge oss sina reflektioner kring tid och landskapsarkitektur. Hur påverkar tiden den samtida landskapsarkitekturen? Hur tar landskapsarkitekturen höjd för framtida, okända utmaningar och vilken roll kommer landskapsarkitekturen att spela de kommande trettio åren?

Välkommen till 2018 års seminariestafett i Göteborg den 8-9 november.

Varje år anordnar Akademin för Landskapsarkitektur Seminariestafetten. Syftet är att förbättra kommunikationen inom kåren, skapa lokala mötesplatser och möjliggöra kunskapsutbyten. I år arrangerar vi Seminariestafetten tillsammans med Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) med temat 30 tankar om tid. Temat syftar på det reflekterande samtalet vi kommer att hålla med utgångspunkt i 30-årsjubileet av Sienapriset. Seminariestafetten hålls på Världskulturmuseet.

Sienapriset är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse som finns för god landskapsarkitektur. Förra året delades priset ut för 30:e gången och gick till SWECO och Göteborgs stad. Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och SAVG vill med årets seminariestafett uppmärksamma både Sienapriset och tiden. För landskapsarkitekturen är tiden viktig. Denna fjärde dimension gör att människors användning, marken och vegetationens processer ständigt är i förändring och måste förvaltas för att utvecklas på bästa sätt. Vad har tiden till exempel gjort med de platser som fick pris för 30 år sedan? Hur kan tidens tand räknas in när vi bedömer kvalitet på landskapsarkitektur?

Välkommen till Göteborg och ett schema fyllt av kloka tankar, med möjlighet till en framåtsyftande debatt och en trevlig stund med dina kollegor.

Med anledning av att Sveriges första riksarkitekt också är landskapsarkitekt, Göteborgs stadsträdgårdsmästare och dessutom seminariestafettens ena moderator, bjuder vi in till ett öppet hurrande från arkitektkårens alla skrån från klockan 20:00 på Föreningsgatan 2. Kom som du är (ingen anmälan krävs), njut av vin- och ölbaren och avfira Boverkets goda rekrytering tillsammans med akademin för landskapsarkitektur och Sveriges Arkitekter Västra Götaland!

Läs programmet här och anmäl dig direkt eller senast den 1:a november!

Vid frågor kontakta johan.folkesson@arkitekt.se