Samtal om infrastruktur för produktion av konst och kultur - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Transit presenterar sin förstudie om oberoende yrkeskonstnärers förutsättningar för produktion av konst och kultur i Stockholmsregionen. Förstudien beskriver dagens situation för olika ateljéföreningar, verkstäder och replokaler i länet, som kommer att tvingas flytta från sina nuvarande platser på grund av rivningar eller kraftiga hyreshöjningar. Produktionsmöjligheterna och arbetssituationen riskerar att försämras för de som skapar den konst och kultur som medborgarna ska ta del av.

Moderator: Christina Molander (ordförande för den ideella föreningen Transit Kulturinkubator)

Deltar gör bland andra:
Emelie Johansson, scenkonstnär
Lisa Wallert, konsthantverkare
Jon Brunberg, bildkonstnär
Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker
Lars- Anders Johansson, redaktionschef Timbro
Robert Olsson, kulturdirektör Stockholms stad
Eva Bergquist, chef kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden

Läs mer och anmäl dig här