Planhandläggardagarna 2019 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.06.11 - 2019.06.12

Plats

Arrangör

Teknologisk Institut

Det finns många aspekter i planeringen som du som planhandläggare behöver ta hänsyn till – men hur går du egentligen från vision till verklighet på bästa sätt?

Ämnen som planbestämmelser, genomförandefrågor och gestaltning kommer alla belysas under konferensen tillsammans med sakfrågor om bland annat dagvatten och kulturmiljöer.

Varmt välkommen på årets stora nätverksträff skräddarsydd för dig som är planhandläggare!

Mer info här.