Planhandläggardagarna 2018 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.06.13 - 2018.06.14

Nu är det återigen dags för den stora mötesplatsen Planhandläggardagarna!

Med ett uppdaterat program är konferensen skräddarsydd för dig som planhandläggare. Under två fullspäckade dagar får du lyssna till inspirerande praktikfall och expertanföranden och ta del av verktyg och kunskap för hur du kan hantera aktuella utmaningar och frågeställningar.

Konferensen belyser bland annat:
• Vilka krav som kan ställas på beslut- och planeringsunderlag samt vilken lagstiftning det finns att ta stöd i
• Hur du kan hantera konflikter mellan kvalitéer i de offentliga miljöerna
• På vilket sätt du kan anpassa planeringen för dagvatten utifrån ett förändrat klimat

Låt konferensen bli en mötesplats för nya idéer där du får hämta inspiration och nätverka med kollegor.

Varmt välkommen!

Läs mer och boka