Planerardagen 2019 - Den produktiva staden - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.01.22
kl. 09.00 - 16.00

Arrangör

Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering

600 000 bostäder och sen då? Boverket prognostiserar ett fortsatt stort behov av nya bostäder men en miljon nya invånare behöver mer än att bo. Skapar vi utrymme för nya jobb och nya idéer? Kan vi förtäta och samtidigt göra det lättare att röra sig runt och mötas i och mellan stadsdelar? Är våra städer rustade för en omställning mot en större balans mellan produktion och konsumtion? Planerardagen 2019 fokuserar på livet i staden under dygnets vakna timmar.

Monica von Schmalensee, ordförande i rådet för hållbara städer
Anna Gudmundsdottir, projektledare SPOK(samtida produktion och konsumtion)
Lise Palm, arkitekt och projektledare By & Havn i Köpenhamn
Philippe Castaing, social entrepreneur, Make Shift, London
Matilda Lindvall, projektledare, Saltet På Ringön, Göteborg
Ann Legeby, forskare, KTH Arkitekturskolan

Dessutom en presentation av och med de nominerade till Planpriset 2018!

Läs hela programmet här: www.arkitekt.se/planerardagen2019

FULLSATT