Nya Musikhögskolan - visning - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.01.18
kl. 18.00 - 20.30

Stockholms Arkitektförening ordnar en visning av Kungliga Musikhögskolans nya byggnader av AIX arkitekter. Byggnaden blir ett viktigt tillskott till Stockholms kulturbyggnader, men vägen dit har inte varit spikrak. Planeringen av byggnaden har pågått i över ett decennium, och under vägen har det gjorts komplexa avvägningar om byggnadens form och placering i en bitvis dramatisk process. Kvällen inleds med en presentation och samtal kring projektets tillkomst och de antikvariska avvägningar som gjorts gentemot den byggnadsminnesförklarade tomt som byggnaden delvis står på.

Kl 18.00
Projektpresentation och samtal i Nathan Milsteinsalen

Medverkande:
Aleksander Wolodarski och Susanna Stenfelt, Stadsbyggnadskontoret
Tobias Rosberg, Margareta Källström och Annika Askerblom, AIX arkitekter

Samtalsledare: Ylva Frid

Akustiken prövas, Musikhögskolan medverkar.

19.00
Visning av skolan ledd av AIX-arkitekter

Middag kan köpas i Musikhögskolans restaurang fram till kl 18.00.

Anmälan obligatorisk

Arrangör: Stockholms Arkitektförening

Fullbelagt!