Nomineringsmöte inför Östergötlands Arkitekturpris! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.12.06
kl. 17.30

Arrangör

Sveriges Arkitekter Östergötland

Sveriges Arkitekter Östergötland delar årligen ut Östergötlands Arkitekturpris inom husbyggnad, stadsbyggnad, inredning och landskap. Projektet ska vara utfört i Östergötland och färdigställt under något av de senaste åren. Nominerade förslag presenteras av kontoren. Pristagaren tillkännages senare i vinter.

Allmänheten, arkitektkåren, branschen och andra intresserade är varmt välkomna!