Nominera projekt till SAVGs Arkitekturpris! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.07 - 2019.04.01

Plats

Arrangör

SAVG

Det är dags att nominera till SAVGs Arkitekturpris som delas ut på hösten vartannat år.
Skicka dina förslag på prisvärda byggnader uppförda i Västra Götaland under 2017-2018 till savgpris@gmail.com.

Text från stadgarna för SAVGs arkitekturpris:

”Priset avser att öka intresset för god byggnadskonst i regionen. Det kan delas ut för ny- eller ombyggnad av hög konstnärlig klass, men också för mer vardaglig ny- eller ombyggnad, där resultatet nått påtagligt högre kvalitet än vanligt. Det avser dock ej en rent antikvarisk restaurering.”

– Ange projektets namn, adress och uppgifter till kontaktperson.
– Bifoga gärna bild- och ritningsmaterial.(inget krav).

Senast måndagen den 1 april vill vi ha era förslag.

Årets jury består av:
Per Nadén, Nadén arkitektur
Catharina Dahl Palmér, Fabel arkitektur
Jannika Wirstad, What arkitektur