Making effect conference - Architecture + Research + Society - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Hur relaterar arkitekturforskningen till arkitekturpraktik, politik och samhället i stort? Making Effect – Architecture + Research + Society belyser och diskuterar denna fråga i ett tredagars evenemang och en utställning, med målet att avsluta och offentliggöra fem års forskning inom arkitektur i Sverige.

Making Effect kommer att samla forskare, internationella gäster, utövare och politiker, samt en bredare publik, i ett publikt evenemang som innehåller presentationer och reflektioner kring forskningsprojekt, ett symposium om bostadsläget och välfärdsstaten, experimentella workshops och en utställning. Making Effect syftar till att vara ett forum för att reflektera över forskningsprestationer och deras samhälleliga effekter och för att formulera framväxande akuta teman för forskning inom arkitektur och från ett inter- och transdiciplinärt perspektiv.

Making Effect organiseras av de starka forskningsmiljöer ‘Architecture in Effect’, ‘Architecture in the Making’ och forskarskolan ResArc som finansierades av Formas (2011-2016) och produceras i samarbete med ArkDes, Arkitektur- och designcentrum och KTH Arkitekturskolan.

Mer information hittar du här:

architectureinthemaking.se

architecturemakingeffect.se

resarc.se