Landskap NU! på Ringön - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.05.18
kl. 17.00 - 23.00

Landskap NU! är ett ambulerande forum för publikationen med samma namn, och i samband med boksläppet i slutet av 2016 åker nu redaktionen på Sverigeturné.

SAVG vill såklart vara med på detta. Den 18 maj är det Västra Götalands tur, och stoppet på Ringön i Göteborg kommer att behandla lokal, samtida, svensk landskapsarkitektur som dialog och process.

SAVG kommer ordna fest och annat skoj för medlemmar, alla arkitektkollegor och andra intresserade! Det här vill du inte missa!

Eventet ter sig dels som en pop-up-utställning som varar i fem timmar, där inbjudna arkitektkontor hänger upp projekt som är aktuella för regionen utifrån det bestämda temat, i publikationen. Därutöver kommer kontoren att aktivt presentera sina projekt, följt av en kortare frågestund. Presentationerna avslutas med en gemensam paneldiskussion där presentatörer och åhörare dyker ned i frågeställningar som hur kvalitet säkras genom medborgardialog som metod, hur landskapsarkitekturen är synonymt med dialog och process, och vad det ger för effekter. Vad händer med det offentliga rummet när arkitekten eller ingenjören är allenarådande, och tvärtom?

Program:

17:00 – 17:35 Mingel med vegansk hamburgare & dryck

17:35 – 18:00 Anders Kling och Karin Westermark presenterar publikationen LANDSKAP NU!

18:00 – 18:30 02Landskap om Selmas nya vardagsrum i Göteborg

18:30 – 19:00 Rebecka Rosén och Liv Sonntag om Badhusplatsen i Varberg

19:00 – 19:30 Kristoffer Nilsson om Jubileumsparken i Frihamnen

19:30 – 20:00 PAUS: vegansk kanapé & dryck

20:00 – 20:30 Radar arkitektur & planering om Integrerad landskapskaraktärsanalys

20:30 – 21:00 MANDAWORKS om Floda Masterplan

21:00 – 21:45 Diskussion: svensk landskapsarkitektur som dialog och process

OBS! Glöm inte att OSA! Sista dag 15/5!