Kurs: Färggestaltning i exteriör arkitektur - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.05.16 - 2018.05.17

Kursen vänder sig till dig som arbetar med exteriör färgsättning av i huvudsak större fastighetsbestånd och bostadsområden på t.ex. arkitektföretag eller stadsbyggnadskontor och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om hur färg kan användas som gestaltningsfaktor.

Med handfasta tips om hur det ska bli bra och rätt kommer du få fördjupad kunskap om t.ex. egenfärg och upplevd färg och hur vi arbetar med detta i exteriör färgsättning. Vi arbetar med färgplanering för bostadsområden som helhet och tittar på vad som krävs för att skapa harmoniska färgkombinationer i ett bostadsområde.

Läs mer och anmäl dig här