Kulturmiljö i samhällsplaneringen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.03.13 - 2018.03.14

Bidra till en levande kulturmiljö. Att på ett naturligt sätt få in kulturmiljöfrågorna i samhällsplaneringen kan vara en utmaning. Missar din kommun era guldkorn eller saknas kunskapen kring den snåriga juridiken?

På konferensen Kulturmiljö i samhällsplaneringen får du kunskapen du behöver för att bidra till utvecklingen av värdet av en levande kulturmiljö samtidigt som du möter kraven på nya bostäder och förtätning. Du får även chansen att möta kollegor från hela landet och får lyssna till både experter och framgångsrika praktikfall från andra kommuner som delar med sig av sina praktiska erfarenheter. Få med dig rätt verktyg och ta del av nya arbetssätt som ger dig mer kunskap och inspiration till att arbeta praktiskt och göra kulturmiljöfrågorna till en naturlig aspekt av planeringen.

Lär dig mer om:
• Landskapets kulturvärde i detaljplaneringen
• En besöksnäring & kulturmiljö som går hand i hand
• Hållbar kultur & stadsutveckling

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen!