Hur samverkar vi på bästa tänkbara sätt för att skapa morgondagens akutmottagning med högsta tänkbara vårdkvalité?

Speciellt inbjudna talare från Köpenhamn:
Anette Madsen, arkitekt, Herlev Hospital, Danmark
Anne Gram, vice direktör, Herlev Hospital, Danmark

Nyckeltalare
Mattias Jönsson, enhetschef, akutmottagningen Malmö
Anna Espling Rolf, arkitekt SAR/MSA, LINK arkitektur
Katarina Sundén, handläggare, arkitekt SAR/MSA, LINK arkitektur
Nasim Farrokhnia, överläkare, verksamhetschef, VO Akut Södersjukhuset
Tobias Carlson, sektionschef akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Schani Kjaerbeck, projektledare byggnation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Program och anmälan

Tid: 13 – 14 november 2014
Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm
Arrangör: Teknologisk Institut