KAN Connect Stockholm - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.03.21
kl. 16.30 - 18.00

Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder and Architecs Sweden have teamed up for yet another round of KAN and KAN Connect. This time we want to make it a bigger, better and more longterm project for the integration of newly arrived architects and engineers to the Swedish jobmarket and employers.

Sounds interesting? Come and meet Swedish employers looking to hire at Architect Sweden’s office in Stockholm, and hang out with your future colleagues. The doors are open from 4.30 pm. Please register here.

Kjellgren Kaminsky, Krook & Tjäder och Sveriges Arkitekter bjuder in er och ert företag att träffa arbetssökande nyanlända arkitekter och ingenjörer. Målsättningen är att detta ska leda till praktik, anställning eller annat utbyte för att berika den svenska arkitektbranschen. Representanter från Arbetsförmedlingen, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer kommer vara på plats för informera om det stöd som erbjuds arbetsgivare. Registrera ert deltagande här