Hur länge till går Göteborg mot strömmen? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.11.06
kl. 17.30 - 20.00

Göteborgs arkitektmarknad går fortfarande som tåget när övriga Sverige börjar se en dämpning i bostadsbyggandet. Vad beror det på och hur länge kommer det att fortsätta? Kan arbetsmarknaden påverkas om även Göteborg börjar hacka?

Sveriges Arkitekter Västra Götaland bjuder in till konjunktur-AW för alla medlemmar. Branschchef Charlotta Holm Hildebrand inleder med en nationell marknadsanalys utifrån förbundets senaste branschrapport och ge en global trendspaning. Därefter diskuterar hon läget på Göteborgsmarknaden tillsammans med stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant, Älvstrandens vd Lena Andersson och White kontorschef Johan Lundin.

Vi bjuder på matig macka och dryck från kl 17:30 – välkomna!