Hela Göteborg - Samtal 8 - Stråken och helheten i Älvstaden - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.01.18
kl. 17.45 - 21.00

Det är dags för Samtal 8 i samtalsserien Hela Göteborg!

Tillsammans med många spännande gäster ska vi prata om stråken och helheten i Älvstaden. Vi lägger ihop de olika planförslagen och granskar stråken. Dels mellan områdena, dels till omgivande stadsdelar och framförallt hur man kopplar till den gamla stadens huvudstråk och struktur i de nya projekten. Vi tittar på Centralenområdet. Projekt Frihamnen, Backaplan och Staden innanför Vallgraven.

Plats: Chalmerska huset, Södra Hamngatan i centrala Göteborg.

Start 17:45 Mingel och lättare förtäring.

18:00 Fyra inspel

– Bengt Mattias Carlsson, Meter Arkitektur – Stadsbyggnadsstrukturer och stråk i Göteborg

– Patrik Höstmad, Yimby – Var är stråken i Älvstaden

– Anders Svensson, Stadsbyggnadskontoret – Stadens aktuella planer och helheten

– Lars Marcus, Chalmers – Helhet och Läge

Därefter diskussion och panelsamtal kring att det behövs en mer medveten skelettplan i Älvstaden och i Göteborg. Inbjudna gäster förutom talare bla. Mia Edström, SBK/Frihamnen & Stadsarkitekt Björn Siesjö samt Johannes Hulter från Byggnadsnämnden. M fl. Mellan ca kl 20.15-21.00 informella samtal och bar.

ANMÄLAN till: bengt@meterarkitektur.se