Flytta stora träd i urban miljö – fakta och praktiska erfarenheter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.09.13
kl. 16.00 - 18.30

SLU Landskap bjuder in till branschdag. Träffa Gary Watson från Morton Arboretum i Chicago och Örjan Stål, trädspecialist vid avdelningen för landskapsarkitektur, Trafikverket och VIÖS AB.

När ett större ingrepp planeras i stadsmiljön är det inte ovanligt att friska, fullvuxna och välmående träd står i vägen för projektet. Det här seminariet visar hur man kan flytta stora träd, till nya växtplatser i urban miljö.

Gary Watson är forskningsledare på Morton Arboretum i Chicago på tillfälligt besök i Sverige. Han är expert på balansen mellan krona och rotsystem i urbana växtmiljöer, och på vad som krävs för att optimera de flyttade trädens förutsättningar på nya växtplatser i urban miljö.

Att flytta stora träd är idag ett sätt att bevara trädens ekonomiska och kulturella värden – både i Sverige och internationellt.

Välkommen till Ultuna på mingel, föredrag och frågestund.

Läs mer och anmäl dig här