Erskine Award Talks: The Spinelli project - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

FN och EU har i decennier formulerat regelverk till skydd för politisk stabilitet i kristider. När så kristider kommer och konventionerna tycks sakna betydelse, manifesterar denna sinnliga byggnad europatankens värdegrund. Pristagarna visar civilsamhällets stora drivkraft, där engagemang, ansvar och medmänsklighet står i centrum. The Erskine Award hedrar både initiativet och de processer som lett fram till detta vackra och viktiga byggnadsverk.

Måndag 27 november, från 18.00
Charkuteristen 5, ritad av Ralph Erskine
Hallvägen 21, Slakthusområdet, Johanneshov

Inbjudna talare:
Mark Isitt, moderator
Lothar Quast, borgmästare Mannheim
Tatjana Dürr, arkitekt Mannheim
Stefan Krötsch, professor Kaiserslautern
…och några till

Program:
18:00 Mingel med lättare förtäring och dryck
19:00 Presentation och samtal
20:00 Bar och fortsatt diskussion

Arrangörer:
Ruth och Ralph Erskines Stipendiefond i samarbete med Goetheinstitutet, Tyska ambassaden & Tovatt Architects & Planners

Kom i tid, begränsat antal platser!