Detaljplanering i praktiken - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Under denna kurs får du kunskap om hur den kommunala kontexten påverkar ditt arbete som planförfattare, så att du kan arbeta både effektivt och rättssäkert. Du ökar även din kunskap om hur du arbetar tillsammans med politiker, byggaktörer och medborgare under planarbetet samt hur du samordnar ditt arbete med övriga kommunala förvaltningar för att skapa förutsättningar för ett snabbare och enklare plangenomförande. Utbildningen vänder sig till dig som är ny som planerare i kommunen eller arbetar som konsult.

Läs mer och anmäl dig här

Varmt välkommen!