Detaljplanering i praktiken - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.04.18

Lär dig att tänka långsiktigt i din detaljplanering. Att arbeta med detaljplanering kan göras på olika nivåer, i olika skeden och med olika inriktningar. Med hjälp av branschen har vi valt ut några av de mest efterfrågade ämnena kring de utmaningar många upplever i sitt arbete. Under konferensen får du med dig några av de verktyg du behöver för att bemästra utmaningar. Ta bland annat chansen att reda ut den snåriga juridiken genom att ta del av vad det är som gör att ett planförslag håller för en rättslig prövning.

Lär dig mer om:
• Hur du formulerar bestämmelser som stödjer plangenomförandet under detaljplanens hela livslängd
• Hantering av förorenade områden gällande befintliga detaljplaner där föroreningen inte var känd vid antagandet av planen
• Vilka verktyg du behöver för att tänka långsiktigt i din detaljplanering

Läs mer och anmäl dig här