Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen – Effekt på hälsa och beteende - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.04.24
kl. 14.30 - 16.00

Plats

Arrangör

Arbetsmiljöverket

Indikatorer visar att modern livsstil, inomhus arbetet och minskad utomhusvistelse bidrar till ökad ohälsa i arbetslivet. Vad finns det för vetenskapliga underlag för kopplingen mellan dagsljusexponering och hälsa samt vilka forskningsbehov finns inom området?

Författaren presenterar resultatet av kunskapssammanställningen ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen – Effekt på hälsa och beteende” som utifrån konkreta frågeställningar diskuterar framtida inriktningar för ljusrekommendationer. Med ökad urbanisering får planering av bebyggelse och dess hänsyn till dagsljus en alltmer avgörande betydelse för ljusförhållanden på arbetsplatsen.

På seminariet presenterar även handläggare från Arbetsmiljöverkets regelavdelning planerade uppdateringarna gällande dagsljus i Arbetsmiljöverkets föreskrift. Vid båda presentationerna finns utrymme att ställa frågor.

Medverkande:
Arne Lowden, Sömnforskare och psykolog Doc., Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Från Arbetsmiljöverket:
Torben Vincentsen, enhetschef
Ulla Rosenius, Arkitekt SAR/MSA
Ewa Krynicka Storskog, Arkitekt SAR/MSA
Gunnar Åhlander, Tekn.Lic.
Per Nylén, Doc.

Anmälan: Anmäl dig senast måndagen 15 april via seminarium@av.se

På av.se på sidan om våra kunskapssammanställningar hittar du våra kunskapssammanställningar att beställa eller ladda ner. Även denna kunskapssammanställning och en kort introduktionsfilm kommer så snart som möjligt att läggas dit.