Byggemenskaper 2017 - Göteborg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Konceptet att de framtida boende och användarna av en byggnad tillsammans och utifrån sina egna idéer låter bygga huset sprids just nu snabbt i Sverige. Flera städer har börjat eller planerar att markanvisa till byggrupper. På årets konferens använder vi förmiddagen till att studera hur utvecklingen har sett ut i Tyskland och andra länder, vad resultatet har blivit av olika förutsättningar och hur det kan se så olika ut.

Eftermiddagen ägnar vi åt den utveckling som just nu sker i Sverige. Vi presenterar en ”normalprocess”, utvecklad som vägledning åt kommuner, byggemenskaper, kreditgivare och andra. Vi tittar på det Vinnova-stödda utvecklingsprojektet Divercity och vi får färska rapporter från de städer och byggemenskaper som ligger längst fram i utvecklingen.

Program och anmälan