Bostadsdag i Stockholm - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.01.25
kl. 13.00 - 17.00

I samarbete med Sveriges Arkitekter anordnar CBA en Bostadsdag i Stockholm. Temat för bostadsdagen är bostadskvalitet och forskare verksamma inom CBA och KTH presenterar dels aktuell forskning som belyser bostadskvalitet på olika sätt, och dels forskningsprojekt som nu sätts igång i CBAs regi. Tillsammans med riksdagsledamoten Emma Hult (MP) kommer vi, tillsammans med arkitekter, byggherrar och byggare diskutera bostadsbyggande och boende i toppklass, och hur vi når dit.

Mer information och program

Anmälan