Bostadens ekonomi - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.08.22 - 2019.10.17

Arrangör

Centrum för boendets arkitektur CBA/CTH

Centrum för Boendets Arkitektur, CBA arrangerar under hösten 2019 en kurs i bostadens ekonomi för praktiserande arkitekter. Det är en utmaning att öka bostadens kvaliteter och att bygga bättre städer, både rumsligt och materialmässigt ur hållbarhetssynpunkt, samtidigt som kostnadsramarna hålls. Som praktiserande arkitekt finns det ofta ett stort behov av att kunna öka kunskaperna på ekonomiområdet för att bättre kunna optimera kvalitet och kostnad.

Kursen ger en introduktion till bostadens ekonomi ur fyra perspektiv: Exploiterings-, Investerings-, Entrepenadskedet och sociala investeringar. Du får därtill fördjupa dig i ett eget case.

Kursstart är den 22 augusti och utbildningen omfattar 5 heldagar, vilket motsvarar 2hp.
Utbildningsort är Göteborg.
Kursledare är professor Anders Svensson. Examinator är professor Ola Nylander.
Medlemmar i Sveriges Arkitekter får 15% rabatt på den ordinarie kursavgiften för Bostadens ekonomi.

Läs mer om kursen på webben.

Läs programmet här: Bostadens ekonomi Chalmers Professional Education