Bokrelease: Landskap NU! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.03.24 - 2017.02.24
kl. 13.00 - 17.00

Sveriges Arkitekter Övre Norrland bjuder in allmänhet och medlemmar till ett event för att uppmärksamma releasen av Landskap NU! som nyligen publicerats av Arkitektur Förlag.

Landskap NU, boken om samtida landskapsarkitektur är nu släppt! Det har länge funnits behov av ett forum för diskussion och fördjupning inom landskapsarkitekturen i Sverige, och aldrig har den presenterats såhär brett och med så mycket utrymme. I boken presenteras över 50 aktuella projekt med foton, skisser och beskrivande texter. Boken är riktad till alla med intresse för stadsbyggnad och utgör ett ovärderligt kunskapsunderlag för samtliga aktiva inom branschen, oavsett profession.

Eventet i Umeå är ett av flera som anordnas landet över i samband med releasen, i syfte att uppmärksamma och diskutera aktuella frågor med utgångspunkt i bokens teman. Lokala projekt kommer presenteras, däribland Rådhusparken, Umeå C och Årstidernas park. Vårt event har en särskild inriktning på medskapande av barn och unga. Därför kommer elever från Sjöfruskolan presentera sitt projekt för kvarteret Vale – som de tagit fram helt och hållet i Minecraft. Dagen avslutas med en paneldiskussion.

Föreläsare

Emily Wade, Akademin för Landskapsarkitektur/Landskapslaget
Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare, Umeå kommun
Carl Arnö, Tyréns
Anders Mårsén, Landskapslaget
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun
Elever från Sjöfruskolan

Boken kommer även finnas till försäljning till rabatterat pris.

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn! Vid förhinder ber vi er kontakta oss.
Boka din plats här!

Varmt välkomna!

Styrelsen, Svergies Arkitekter Övre Norrland