Bokpresentation: Landskapsarkitektur NU! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.04.24
kl. 17.30

LANDSKAPSARKITEKTUR NU!
I december 2016 släppte Sveriges Arkitekter och Arkitektur Förlag en bok kring svensk nutida landskapsarkitektur; Landskapsarkitektur NU! I samband med detta ordnar Akademin för landskapsarkitektur tillsammans med redaktionen en Sverigeturné för att presentera boken och föra ett samtal kring landskapsarkitektur och de olika teman som boken innehåller. Under kvällen presenterars och diskuteras projekt på Öster Mälarstrand, Västerås, utifrån teman i boken. Från redaktionen närvarar Anders Kling (LAND) samt eventuellt även Åsa Drougge (Nivå).

Mer information om boken.

Måndag 24/4 kl 17.30, Galleri K, Västerås.

Mer information kommer närmare dagen!

Vid frågor kontakta ordförande Barbro Sollén Wilcox