BIM, GIS, 3D och Visualisering - Vectorworks kurser våren 2019 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.12 - 2019.03.27
kl. 09.00 - 16.30

Arrangör

BMV Studio

Vårens allmänna Vectorworks kurser, Architect, Landmark, 3D modellering och Renderworks. Early-Bird priser, boka din plats senast den 15 februari så får du 20% rabatt på kurspriset!

Kurserna lämpar sig för dig som:
– Vill utveckla dina färdigheter och arbetsflöden i Vectorworks.
– Söker BIM alternativ för arkitektur och inredning, anpassade verktyg för landskapsarkitektur, GIS och design.
– Eftertraktar avancerad 3D modellering med precision och visualisering integrerad i BIM programmet.

• Arkitektur, BIM och Inredningsdesign – 12 mars 2019
Introduktion till BIM i praktiken.
Rita och redigera väggar av olika underlag och objekt, samt våningar.
Hantera dörrar & fönster med olika parametrar, samt trappor.
Designa en möbel i 2D & 3D från scratch och skapa en Symbol.
Använda Resource Manager, duplicera, redigera och mängda symboler.
Generera vägguppställningar och fasader med olika Viewports.

• Landskap, GIS och 3D Site Model design – 13 mars 2019
Integrera (GIS) data via Shapefile import och redigera modellen.
2D Polys (DWG) to 3D Contours (skapa markkurvor med höjder).
Skapa Site Model av olika typer av dataunderlag med olika Settings.
Använda Stake Tool, Grade, Massing Model och Site Modifiers.
Hitta och använda färdiga landskapssymboler via Resource Manager.
Redigera Site Model Existing/Proposed och introduktion till Plants.

• 3D modellering & Subdivision – 26 mars 2019
Designa med Extrude, Sweep och Extrude Along Path.
Kreera med Push/Pull, Taper Face, Deform i Automatic Working plan.
Add Solids, Subtract Solids, Intersect Solids och Auto Hybrid.
Generera dynamiska modellvyer med olika Viewports.
Fillet/Chamfer Edge, Shell Solid och Extract Surface.
Skapa och redigera Subdivision för avancerad friform modellering.

• Renderworks & Visualisering – 27 mars 2019
Interaktiv OpenGL rendering och olika Options.
Final Quality och olika Renderworks Styles.
Light verktyg med olika varianter, parametrar och Heliodon.
Använda och redigera Textures/material på objekt samt Image Prop.
Renderworks Camera och Camera Match-verktyg.
Skapa och hantera VR-panorama och Web View.