BBR-dagar i Stockholm, Göteborg och Malmö - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.11.06 - 2018.11.13

Plats

På seminariet går vi igenom nära-nollenergikraven och den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i BBR25, vilken gäller undantagslöst när nuvarande övergångsperiod är över vid årsskiftet. Nya beräkningsformler innefattar primärenergital och primärenergifaktorer, dessutom införs geografiska faktorer istället för klimatzoner. Vilka bygg- och installationstekniska lösningar är mest lämpade för att målen ska nås?

Seminariet ges i Malmö 6 nov, i Stockholm 8 nov och i Göteborg 13 nov.

Välkommen!

www.svensk-energiutbildning.se