Barnperspektivet i planeringen - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.10.12
kl. 13.00

Hur bör miljön utformas för att tillgodose barns behov?

I denna seminarieserie lyfter vi fram ett antal aktuella frågeställningar i dagens stadsbyggande som kommenteras av särskilt inbjudna föreläsare. Tillsammans diskuterar vi problem och möjligheter till ett bättre stadsbyggande och skapande av god arkitektur.

Läs mer och anmäl dig här