AVISIT till nya Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.03.06
kl. 17.30

Kom, lyssna och titta på framtidens utbildningsmiljö på Chalmers tekniska högskola signerad Inobi Arkitekter, White Arkitekter, Case Studio och Tengbomgruppen. Vi samlas vid byggnadens huvudentré.

Arrangör:
Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) och FORM-pilot

Mer information