ARWIDSSON TALKS på Moderna Museet - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.04.18
kl. 08.30 - 17.00

Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop och där alla har någonstans att bo? Hur bygger vi städer och livsmiljöer som är trygga och inkluderande? Arwidsson Talks sätter några av samtidens mest brännande stads- och samhällsutvecklings-frågor i fokus. Här presenteras innovativa tankar, konkreta projekt och ny forskning som inspirerar och ger ny kunskap.

Bostadsbrist, segregation och hållbar stadsplanering är några av utmaningarna som Sveriges samhällsbyggare och politiker brottas med dagligen och som kommer att vara i fokus när konferensen Arwidsson Talks arrangeras 18 april på Moderna Museet i Stockholm.

Konferensen samlar några av de internationellt mest intressanta namnen inom stadsplanering och hållbar samhällsutveckling. Här kan du bland annat lyssna till Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad som sätter den svenska bostadskrisen i ett internationellt sammanhang. Du får också träffa fastighetsutvecklaren Martin Blake som varit en av drivkrafterna bakom omvandlingen
av Torontos miljonprogramsområde Regent Park, som inspirerat bland andra Uddevalla kommun. Programmet innehåller också en föreläsning om stadsplanering med barn i fokus, inspiration från Berlin där arkitektkollektivet Raumblabor utvecklat innovation metoder för att inkludera medborgarna i stadsutvecklingsprojekt, samt en genomgång av den digitala utvecklingens påverkan för boende, stadsbyggnad och folkhälsan av innovations- och designbyrån Fjord.

Arwidsson Talks vänder sig till stadsplanerare, fastighetsutvecklare, politiker, tjänstemän, arkitekter, designers, och forskare. Här finns inspiration och kunskap för alla som i sin yrkesroll bidrar till utvecklingen av våra städer.

Läs mer och anmäl dig här