Årsmöte Sveriges Arkitekter Övre Norrland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.12.09

Styrelsen kallar samtliga medlemmar till årsmöte lördag 9 december i Umeå. Vi håller till i seminarierum 3 på Arkitekthögskolan (UMA), se dagordning nedan. Vi bjuder på fika och lunch och får en visning av aktuella utställningar på Bildmuseet efter mötet.

Anmälan krävs, senast 2 december enligt separat inbjudan.

Väl mött!

Dagordning

1. Val av mötessekreterare
2. Val av mötesordförande
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsrapport 2016
5. Ekonomisk rapport 2016
6. Revisionsberättelse
7. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av styrelseledamöter
9. Val av revisorer
10. Val av valberedning
11. Val av stämmoombud
12. Verksamhetsplan 2018/utmaningar inför framtiden
13. Rapporter
14. Inför stämman 2018, medskick till stämmoledamöter
15. Mötets avslutning