Kommunerna och arkitekturen! - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2017.03.22
kl. 08.00 - 08.45

Arkitekturfrukost 22 mars: Boverket har fått ett nytt uppdrag att utreda kommunernas arkitekturarbete som ett viktigt underlag i regeringens kommande arkitekturpolitik. Hur arbetar kommunerna med arkitekturen idag? Hur viktig är egentligen kommunen för att få till en bättre arkitektur? Hur kan en ny nationell arkitekturpolitik påverka kommunens roll som beställare och vad får det för konsekvenser för dig som arbetar offentligt och privat?
Vi har bjudit in den ansvarige utredaren på Boverket Olov Schultz samt Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn samt ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur och Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, som berättar om kommunens nya arkitekturpolicy.

Kl 8.00–8.45, med frukost från 07.30. Sveriges Arkitekts kansli, Storgatan 41, Stockholm. Arkitekturfrukosten går också att se live eller i efterhand här.

Anmälan