Arkitekturfrukost: Hur får du få den bästa ljudmiljön utan att göra avsteg från design och ekonomi? - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.03.13
kl. 08.00 - 08.50

Arrangör

Sveriges Arkitekter

Nästa Arkitekturfrukost dyker vi ner lite extra i akustikens värld. Då ägnar vi timmen åt att prata om vad du som arkitekt kan göra för att få den bästa ljudmiljön utan att göra avsteg från design och ekonomi. Lars Bergh, ljudombudsman, och Thomas Lagö, internationell professor i ljud och vibrationer, berättar hur du kan gå tillväga. De visar hur ljud fungerar och hur ljud påverkar oss, både medvetet och omedvetet. Du får handfasta verktyg som du kan använda redan i morgon.

Välkommen att få ny syn på hur ljud fungerar!

Under frukosten sonderar Sveriges Arkitekter terräng kring intresset, och behovet, för eventuella framtida kurser inom ljud och ljudklimat.

Frukost serveras från 07.30. Samtalet startar 08.00 och slutar 08.50. Arkitekturfrukosten livestreamas på Sveriges Arkitekters Facebooksida och kan även på ses i efterhand på arkitekt.se.