ABAR/Göteborg - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

SAVG arrangerar en gång i månaden ABAR, en mötesplats för det goda samtalet kollegor emellan om arkitektur, inredning, landskap, stadsbyggnad och ämnen som påverkar vårt yrkesliv såsom jämställdhet, arbetsmiljö, trendspaning, att köpa arkitektur, att förpacka ett budskap, arkitekturfotografi, scenografi.

. Vi träffas och minglar förutsättningslöst!

Plats meddelas senare!