ABAR/Malmö: Entré & Råängen - Visioner för framtiden. - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.05.16
kl. 17.30 - 20.00

vänster foto Peter Westrup av ’Heaven is a place where nothing ever happens’ Nathan Coley.

Onsdagen den 16 Maj på Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
(Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30)

Sveriges Arkitekter Skåne bjuder in till ABAR, vår kväll med mingel och föreläsningar, denna kväll med fokus på två av regionens mest spännande stadsbyggnadsprojekt: köpcentret Entré och området Råängen – två projekt vars ägare gått in med tydliga visioner för hur framtidens stadsliv ska vara och hur det ska formas.

Råängen

Råägnen har främst synts genom utplaceringen av den brittiske konstnären Nathan Coleys ljusskulptur ”Heaven is a place where nothing ever happens” på Krafts torg i Lund. Verket är en del av ett pågående samtal med Lundaborna som Domkyrkan för, genom konst och arkitektur, kring utvecklingen av 12 hektar åkermark som kommer att utgöra en del av det framtida Lund.

Domkyrkan äger sammanlagt 150 hektar åkermark vid Brunnshög och omkring 2020-2023 kommer det att bli aktuellt att avyttra tolv hektar för bland annat bostadsbyggande. White ar­ki­tekter har anlitats för att ta fram ett kon­cept och led­ord för det fram­ti­da bo­stads­om­rå­det Råängen och området ska präglas av ”fy­sisk och psy­kisk håll­bar­het” med en grund i kristna vär­der­ingar. Målet är en intressant stads­del som ger en trev­lig käns­la i kroppen.

Entre

Under 2017 förvärvade fastighetsbolaget Trianon köpcentret Entré i Malmö med den tydliga visionen att utveckla detta som en mångfacetterad mötesplats. I samband med förvärvet har Trianon ingått en avsiktsförklaring med Malmö stad, som åtar sig att verka för att verksamheter som rör samhällsservice ska teckna hyresavtal i Entré. Målet är att komplettera handeln med kultur, aktiviteter och samhällsservice.

Entré har redan idag en säregen karaktär i Malmö med ett köpcenter dit många går för att träna eller se bio. Trianon ser stor potential i förvärvet med Entré, främst eftersom bostadsbyggandet i området kring Värnhem och Östervärn samt den nya tågstationen. Folktandvården blir den första samhällsservice som flyttar in 2018 och kommer att ha ingång både från Pilgatan och direkt från Värnhemstorget med en kontraktstid på 15 år.

Onsdagen den 16 maj på Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö
(Dryck och lättare förtäring serveras från 17.30)

Bjud gärna in kollegor, vänner, studiekamrater. Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs.