SAMTALSKVÄLL: NOD FÖR ARKITEKTUR I VÄST - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2019.09.12
kl. 17.30

Arrangör

SAVG

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö utpekades tre platser som center för design och arkitektur, ArkDes i Stockholm och Form/Design Center i Malmö, som bägge redan har fokus på detta inom sina verksamheter. I Göteborg pekades Röhsska museet ut.

Vi inleder med att diskutera Vad en nod kan vara, hur det funkar i Skåne och vad som saknas i väst.
Därefter berättar kommunen och regionen hur de ser på en nod för arkitektur och design i Göteborg.
Avslutningsvis paneldebatt och bar!

Varmt välkomna!

Tid 12e september 17.30-19.30
Plats: Folk