Bilens arkitektur - Martin Rörby - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Datum

2018.02.21
kl. 18.00

Möt och lyssna till arkitekturhistorikern Martin Rörby – om bilanknuten arkitektur allt sedan bilens ”födelse” på 1880-talet fram till idag. Samt hur dessa byggnader inte sällan uppvisar ett släktskap med vid olika tider rådande trender i själva bilformgivningen. Både i Sverige och internationellt.

Fri entré.

Sittplats kan bokas här eller via telefon 0850830900.