Så kan vi accelerera den gröna omställningen

FLA “Emergent Interaction” Pre-seminar
THINK GLOBAL – SHARING KNOW-HOW
ACT LOCAL – PUSHING BOUNDARIES

Att minska byggbranschens klimatutsläpp står högt upp på mångas agenda. Seminariets mål är diskutera högeffektiva lösningar för klimatförändringar och långsiktig samexistens för att inspirera byggbranschen att arbeta tillsammans med ekologi för att föra hållbar ekonomi till alla samhällssektorer.

Under seminariet diskuterar de inbjudna talarna vad som krävs för att accelerera den gröna omställningen – med utgångspunkt i allt från ekonomiska incitament och tydliga målformuleringar till inspirerande exempel och nya arbetssätt. Det bjuds på såväl internationella utblickar som lokala exempel.

Seminariet arrangeras som ett förseminarium till IFLA World Congress, världens största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur och stadsplanering.

Program 31 augusti 2023

 • 09.00 Introduktion: Moderator: Louise Didriksson, landskapsarkitekt och utvecklingsansvarig Landskap, White Arkitekter (SWE)
 • 09.10 Getting the transition right for people, nature and climate.
  Haileselassie Medhin, PhD in Economics and Director of Strategy and Partnerships for Africa, World Resources Institute, The Hague (NL).

  Med hjälp av forskningsbaserade tillvägagångssätt arbetar WRI globalt och i fokusländer för att främja systemförändringar i mat, mark och vatten; energi och städer för att möta människors grundläggande behov; att skydda och återställa naturen; att stabilisera klimatet och att bygga mer motståndskraftiga samhällen. En viktig del av WRI:s förändringsteori innebär att bygga pålitliga partnerskap med regeringar, företag, forskningsorganisationer, civilsamhällesgrupper och andra för att föra samman de rätta förändringsskaparna.
 • 09.25 CLImB Changing Land Use Impact on Biodiversity
  Agnes Sandström, Landscape architect and biodiversity expert, EcoGain (SWE)

  Går det att mäta biodiversitet och i så fall hur? Agnes berättar om den nya metoden CLIMB samt erfarenheter av att planera och bygga med naturen i åtanke, samtidigt som sociala värden gynnas.
 • 09.35 Restoring marine landscapes -– capturing blue carbon
  Wouter Lengkeek, PhD in Marine biology and Director, Waardenburg Ecology, Culemborg (NL)

  Våtmarksekosystem och ekosystemtjänster är viktiga för kollagring av (CO2), klimatanpassning, kustskydd och livsmedelsproduktion. Våtmarksekosystemen kan återställas genom enbart cirkulära, biobaserade och biologiskt nedbrytbara metoder som förbättrar den biologiska mångfalden i urbana områden. Wouter kommer att dela med sig av kunskap av att använda biologiskt nedbrytbara produkter för restaurering av våtmarker.
 • 09.45 Strategies transforming rivers.
  Charlotta Råsmark, landskapsarkitekt och specialist blågrön infrastruktur, White Arkitekter (SWE)

  Den långa svenska kustlinjen har stor potential när det gäller att skapa kolsänkor – i utvecklandet av den finns chansen för ett engagerat näringsliv att bli en kreativ och ansvarstagande föregångare i kampen för klimatet. Charlotta kommer att presentera idéer om hur Göta älv kan förvandlas, restaureras och saneras med olika blågröna strukturer, och diskutera begreppet ekotoner kopplat till social hållbarhet och landskapsgestaltning.
 • 09.55 Summering
 • 10.10–10.40 Eftersnack: Hur kan vi tillsammans accelerera den gröna omställningen i vår hamnstad?
  Ett modererat samtal med inbjudna gäster som fått frågan om att reflektera över webinariet. Fokus kommer vara att hitta vägar framåt för att accelerera Göteborgs klimatanpassning och lokala klimatmål. Mer information ges lokalt i Tält Ebbe, Frihamnen, efter webinariet.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
IFLA World Congress 2023
Event

IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur...

Datum::
Emergent Interaction
Sveriges Arkitekter Skåne

Emergent Interaction

IFLA – International Federation of Landscape Architects världskongress livesänds med lokalt program.

Datum::
In to the office
Event

In to the office

Välkommen till Stockholms största öppna hus för landskapsarkitektur. En del av IFLA world congress 2023 Stockholm och Nairobi.

Datum::