Metoder för framtidens landskapsplanering

Förseminarium som del av IFLA World Congress 2023.

”I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.” – EU landskapskonventionen.

Hur kan vi konkret skapa och bevara hållbara landskap och samhällen genom att koppla ihop olika värden och tillgångar? Vilka nya planeringsmetoder, kompetenser och kunskap krävs för att göra det? Vilka nya metoder och sätt att arbeta behövs för att generera hållbara lösningar i framtidens landskap?

Som del av AFRY Landskapsarkitekter bjuder vi in er till ett inspirerande och tankeväckande seminarium om Framtidens Landskap. Under seminariet presenterar vi ett urval av konkreta metoder som vi har skapat/utvecklat inom uppdrag runt om i Sverige:

  • Hur kan vi minska buller, luftföroreningar och barriärproblematik? Då algodlingar är en del av en unik lösning och den första i sitt slag i världen.
  • Hur återställs landskapet när gruvor stänger, med hänsyn till kultur, ekologi, människor och samhälle? Vi har utvecklat SER-metoden vidare, Social-Ekologisk restaurering för ett gruvområde i norra Sverige.
  • Hur minskar vi klimatpåverkan i stadsplaneringens tidiga skeden? Vi presenterar erfarenheter från klimatberäkning och klimatoptimering av en ny stadsdel.
  • Hur integreras vindenergi i kulturlandskapet utan att försumma människors närmiljö och landskapets värden? Hur behöver landskapsanalysen som metod utvecklas för planering av nya vindkraftsparker?

Därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom arkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering till ett panelsamtal om planeringsmetoder och arbetsprocesser för framtidens landskap.

Vi ser fram emot att välkomna er till detta inspirerande evenemang digitalt! AFRY är en stolt samarbetspartner till IFLA 2023 världskongressen för landskapsarkitektur i Stockholm och Nairobi september 2023.

Program

8.00–8.05 AFRY Välkomnar
8.05–8.10 Ord från IFLA 2023 & Sveriges Arkitekter representant
8.10–8.25 Metodutveckling och projektexempel
8.25–8.55 Panelsamtal
8.55–9.00 Q&A från chatten

Detta webinarium är del av IFLA World Congress 2023 som anordnas av Sveriges Arkitekter i ett unikt samarbete med Architectural Association of Kenya (AAK) 28-30e september.

Välkomna att delta i Stockholm, Nairobi eller digitalt!

Läs mer och anmäl dig här: www.ifla2023.com

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
IFLA World Congress 2023
Event

IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur...

Datum::
Emergent Interaction
Sveriges Arkitekter Skåne

Emergent Interaction

IFLA – International Federation of Landscape Architects världskongress livesänds med lokalt program.

Datum::
In to the office
Event

In to the office

Välkommen till Stockholms största öppna hus för landskapsarkitektur. En del av IFLA world congress 2023 Stockholm och Nairobi.

Datum::