Metoder för framtidens landskapsplanering

Förseminarium som del av IFLA World Congress 2023.

”I landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.” – EU landskapskonventionen.

Hur kan vi konkret skapa och bevara hållbara landskap och samhällen genom att koppla ihop olika värden och tillgångar? Vilka nya planeringsmetoder, kompetenser och kunskap krävs för att göra det? Vilka nya metoder och sätt att arbeta behövs för att generera hållbara lösningar i framtidens landskap?

Som del av AFRY Landskapsarkitekter bjuder vi in er till ett inspirerande och tankeväckande seminarium om Framtidens Landskap. Under seminariet presenterar vi ett urval av konkreta metoder som vi har skapat/utvecklat inom uppdrag runt om i Sverige:

  • Hur kan vi minska buller, luftföroreningar och barriärproblematik? Då algodlingar är en del av en unik lösning och den första i sitt slag i världen.
  • Hur återställs landskapet när gruvor stänger, med hänsyn till kultur, ekologi, människor och samhälle? Vi har utvecklat SER-metoden vidare, Social-Ekologisk restaurering för ett gruvområde i norra Sverige.
  • Hur minskar vi klimatpåverkan i stadsplaneringens tidiga skeden? Vi presenterar erfarenheter från klimatberäkning och klimatoptimering av en ny stadsdel.
  • Hur integreras vindenergi i kulturlandskapet utan att försumma människors närmiljö och landskapets värden? Hur behöver landskapsanalysen som metod utvecklas för planering av nya vindkraftsparker?

Därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom arkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering till ett panelsamtal om planeringsmetoder och arbetsprocesser för framtidens landskap.

Vi ser fram emot att välkomna er till detta inspirerande evenemang digitalt! AFRY är en stolt samarbetspartner till IFLA 2023 världskongressen för landskapsarkitektur i Stockholm och Nairobi september 2023.

Program

8.00–8.05 AFRY Välkomnar
8.05–8.10 Ord från IFLA 2023 & Sveriges Arkitekter representant
8.10–8.25 Metodutveckling och projektexempel
8.25–8.55 Panelsamtal
8.55–9.00 Q&A från chatten

Detta webinarium är del av IFLA World Congress 2023 som anordnas av Sveriges Arkitekter i ett unikt samarbete med Architectural Association of Kenya (AAK) 28-30e september.

Välkomna att delta i Stockholm, Nairobi eller digitalt!

Läs mer och anmäl dig här: www.ifla2023.com

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Panelsamtal om AI – digitala verktyg
Event

Panelsamtal om AI – digitala verktyg

Sveriges Arkitekter Studenterna bjuder in till Panelsamtal om AI i digitala verktyg. Ställ dina frågor till experter.

Datum::
Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod
Webbutbildning

Kunskapsutveckling om vårdbyggnader – CVA som kunskapsnod

Med utgångspunkt i några av de senaste rapporterna som Centrum för vårdens arkitektur publicerat ger detta webbinarium en introduktion till kunskapsutveckling för vårdbyggande.

Datum::
Stadsarkitekt x 3
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Stadsarkitekt x 3

Tre städer och tre olika roller och mandat. ”Vem skapar stadens rum? Hur ser samspelet ut mellan olika aktörer?”Sveriges Arkitekter...

Datum::