Ett samtal om planeringen och utvecklingen av Stockholm

Stockholms Arkitektförening bjuder in till ett samtal om Stockholms planering och utveckling.

Stockholm befinner sig i mitten av en rekordartad expansion. Mellan 2010 och 2035 ska 140 000 nya bostäder byggas. Hälften är nu byggda, under en period som har präglats av högkonjunktur, låga räntor och en skenande bostadsmarknad. Nu ser marknaden betydligt tuffare ut för kommande år.
Vad har gjorts bra och vad kan förbättras? Hur kan staden tas sig an kommande års utmaningar?

Varmt välkomna till ett samtal om Stockholms planering och utveckling. Samtalet leds av Elisabeth Andersson. Hon är reporter och krönikör på SvD Kultur, där hon bland annat skriver om arkitektur och stadsbyggnad. För sina artiklar har hon bland annat har begåvats med Sveriges Arkitekters Kritikerpris, medalj från Stockholms Byggnadsförening och pris från samfundet Sankt Erik.

I samtalet deltar

Ann Legeby. Ann är professor i tillämpad stadsbyggnad vid Arkitekturskolan, KTH. Hon är specialiserad på stadsbyggnad, urban segregation, urbana ojämlikheter och villkor för stadsliv. Hennes forskning fokuserar på hållbarhetsfrågor, och i synnerhet den sociala dimensionen i relation till byggd form samt kopplingen till stadsplanering och stadsutveckling.

Henrik Nerlund. Henrik är arkitekturhistoriker, journalist och författare, med inriktning mot kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse. Sedan 2014 är han kanslichef och sekreterare på Rådet till Skydd för Stockholms Skönhet (Skönhetsrådet). Bland hans artiklar i dagspressen märks t.ex. “Stockholm bör växa mer genomtänkt” (SvD juli 2023)

Jonathan Metzger (V). Jonathan är ledamot i exploateringsnämnden, Stockholms stad, och ingår nuvarande majoritetsstyre. Exploateringsnämnden har ett samlat ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm. Jonathan är även professor i urbana och regionala studier vid KTH.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Det sen industriella arvet och återbrukets estetik
Sveriges Arkitekter Skåne

Det sen industriella arvet och återbrukets estetik

Sveriges Arkitekter Skåne hälsar medlemmar välkomna till Varvsstaden. Kvällen är en del av höstens program "Radikala samarbeten".

Datum::
Kött, blod och luckor i bostadspolitiken
Stockholms Arkitektförening

Kött, blod och luckor i bostadspolitiken

Kött, blod och luckor i bostadspolitiken – från praktiknära forskning till nya sätt att bo. Solmaz Beik från Kod Arkitekter berättar om en resa genom den praktiknära forskningen.

Datum::