Europan 14 - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Europan14-bild

 

Europan är en europeisk tävling för arkitekter under 40 år som har utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling.

Europan ger tillgång till ett komplett arrangemang av en arkitekttävling; kunskapsutbyte med experter och representanter för andra städer i Europa med liknande förutsättningar; problem och möjligheter diskuteras i olika forum runt om i Europa; ett stort material med innovativa lösningar från svenska och europeiska arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.

Nu är den nya upplagan av Europan igång. Tävlingsperioden för E14 är februari-juni 2017.
Booklet Topic E14 Productive cities

Är din kommun intresserad av att vara med? Ta gärna kontakt med kommunerna som deltog i Europan 13:
Lunds kommun  – Vesna Vasiljkovic, arkitekt, 046-359 42 64
Nacka kommun – Eva Maria Persson, stadsarkitekt, 070-431 94 30

För mer information om tävlingen, kontakta Europan Sverige som drivs av Mikael Frej och Jon Tibell genom Unit Arkitektur, tel: 031-60 41 61
Sveriges Arkitekter är huvudman.

info@europan.se
www.europan.se

Europan Europe samordnar tävlingen som pågår samtidigt i 15 olika medlemsländer. Europan Europe har sitt kontor i Paris.

www.europan-europe.eu


 

EUR-logo-SE

Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter. Tävlingen är öppen för både arkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Det enda kravet är att det finns någon (byggnads)arkitekt med i det tävlande laget.

Initiativet kommer från Frankrike, där bostadsdepartementet sedan 1970-talet haft ett program för att stimulera ny arkitektur, PAN (Programme Architecture Nouvelle), vilket sedan 1988 utvidgats till Europan – en bred kulturell plattform för utbyte av idéer och forskningsresultat mellan arkitekter från olika delar av Europa.

Läs mer:
Europan Sverige
Europan Sveriges digitala publikationer
Europan Europa

 


Resultat Europan 13