Ett Arkitekt Kontor - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Whites egna kontor i Kiruna, skapat i samband med arbetet att göra planen för Nya Kiruna, är ett av de nominerade projekten i WIN Awards.

Nuvarande centrum i Kiruna kommer att försvinna när gruvan eroderar marken under den och ett nytt centrum ska stå klart till 2033. White har valt att använda återvunnet material från stadens byggnader, dels av miljöskäl, dels för att hylla nuvarande Kirunas fysiska och immateriella kulturarv. Projektet är nominerat i kategorin Workspace Interiör.

Whites uppdrag är att designa en plan för Nya Kiruna som sträcker sig 100 år framåt liksom transformationsprocessen att flytta staden.

Till World Interior Awards