Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen söker Planarkitekt - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

5 Mar 2018

Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i tillväxtarbetet. Förvaltningen planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Vi är totalt ca 210 anställda.

Planavdelningen arbetar med fysisk samhällsplanering på olika nivåer, det vill säga översiktlig planering, stadsutveckling, detaljplanering, trafikplanering och grönstruktur. I arbetet ingår att utreda förutsättningar och ta fram förslag till användning av mark och vatten både långsiktigt och i samband med nybyggnation. Den samlade kompetensen på avdelningen består av fysiska planerare, planarkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer, trafikplanerare samt ekolog. Medarbetarna representerar olika åldrar och olika erfarenheter, kunskaps/erfarenhetsutbyte sker dagligen på naturlig basis. Några av avdelningens medarbetare representerar mer än 20 års erfarenhet, andra har sitt första arbete efter examen.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en planarkitekt som i sin roll självständigt kommer att arbeta med planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden samt medverka i stadsbyggnadsanalyser, planbeskedsutredningar och detaljplanprojekt.
I arbetet ingår att utreda förutsättningar och ta fram förslag till användning av mark och vatten både långsiktigt och i samband med nybyggnation. I all planering sker ett brett samrådsförfarande med boende, beslutsfattare och andra berörda för att få en så bra boende- och verksamhetsmiljö som möjligt i Eskilstuna. Samverkan med förvaltningens övriga avdelningar är också naturligt i planavdelningens dagliga arbete. Planavdelningen tar ofta initiativ till dialog även med kommunens övriga förvaltningar som berörs och påverkas av planarbetet. Avdelningen ser sig som ”möjliggörare” och proaktiv kommunikation är naturlig.
Arbetet är brett och består också av administrativa delar såsom att beställa utredningar, administrera utskick, skriva underlag och bereda nämndhandlingar.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna blir att arbeta med detaljplanering, utredningar och annat som har med kommunens fysiska planering att göra. Även förvaltning, komplettering och analysarbete av planavdelningens GIS-data liksom gestaltningsfrågor kan komma att utgöra en del av tjänsten.
GIS-relaterade uppgifter kan utgöras av bl.a. insamling och bearbetning av data, skapa metadata, beställa och genomföra olika typer av GIS-analyser, lokaliseringsprövningar, GIS-uppföljning av planavdelningens verksamhet avseende lokaliseringar, översiktsplan, detaljplaner och planbesked.

Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning helst till fysisk planerare alternativt arkitekt, samhällsplanerare eller landskapsarkitekt, alternativt annan utbildning som vi finner likvärdig. Vi önskar att du har aktuell relevant yrkeserfarenhet inom området. Du ska ha erfarenhet av att rita digitalt, om du har erfarenhet av CAD är det meriterande. Du är väl insatt i planprocessen, PBL och Miljöbalken. Kunskap inom GIS, Adobe CS och visualisering är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad och kan driva, kommunicera och genomföra projekt, både som projektledare och projektmedarbetare. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan
Referensnummer: Planarkitekt

Gör ansökan

Lön
Löneform: Månadslön.

Anställning
Arbetstid: Dagtid.

Sista ansökningsdag
2018-03-25

Arbetsplats
Södermanlands län

Kommun
Eskilstuna

Yrkeskategori
Planarkitekt

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Antal tjänster
1

Kontaktperson
Joanna Lindgren
016-710 19 72

Övrigt
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.