Enkät – Arkitekturutbildning och hållbarhet - Sveriges Arkitekter

Just nu genomför hållbarhetsrådet en enkätundersökning för att lägga grund i hur vi kan ställa om Sveriges arkitektutbildningar till att bli mer ekologiskt hållbara. Enkäten är inte lång utan tar inte mer än fem minuter att gå igenom. Enkäten kan skrivas på av både studenter och lärare. Följ länken nedan för att skriva på.

Till enkäten