En bättre miljö när barnen får bestämma - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

I Halmstad har eleverna i klass 4 i Andersbergsskolan tagit fram idéer till utformningen av gångstråk på Andersberg så att det ska passa barnen – Barnens stråk. Arbetet har skett i samverkan mellan skolan, Halmstads Fastighets AB (HFAB), KomTek och Högskolan i Halmstad. Metoden med dialoger kallas ”Arkitekter i skolan”, en metod som arbetats fram av Inger Svetoft på Högskolan i Halmstad.

Läs här en artikel från Högskolan i Halmstad